İşyeri Hekimi

İşyeri Hekimi Kimdir ?


İşyeri hekimi, iş yerlerindeki çalışan sağlığını tehdit eden ve meslek hastalığına neden olabilecek etkenleri tespit edip işveren, iş yeri yöneticileri ve gerekirse Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildiren, aynı zamanda bu risklerin giderilmesi için işveren ve yöneticileri bilgilendiren kişidir.

 

İşyeri Hekimi Nasıl Olunur ?


İşyeri hekimi olup İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak için Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hekimliği belgesine sahip olmak gereklidir. İşyeri hekimliği belgesini işyeri hekimliği eğitim programını tamamlayan veya iş sağlığı veya iş sağlığı ve güvenliği bilim uzmanı unvanına sahip olan doktorlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan işyeri hekimliği sınavında başarılı olarak alabilirler.

Ayrıca doktorluk diplomasına sahip iş sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği bilim doktorları, iş sağlığı ve güvenliği alanında yardımcılık süresi dahil en az sekiz yıl teftiş yapmış olan hekim iş müfettişleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü veya bağlı birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında en az sekiz yıl fiilen çalışmış doktorlar da istedikleri takdirde işyeri hekimi belgesine sahip olabilirler.

Özet olarak, en önemli işyeri hekimi olma şartı öncelikle doktor olmaktır.

İşyeri Hekimi Ne İş Yapar ?


İşyeri hekiminin öncelikli görevi rehberlik yapmaktır. Rehberlik faaliyeti, çalışanlara kendi sağlık sorunları ile ilgili veya işverene çalışanların sağlık problemleri, işyeri çalışma koşulları, alınacak önlemler, kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımlar, ergonomik ve sosyopsikolojik etkenler konusunda destek olmaktır.

İş yerindeki riskleri değerlendirip rapor haline getirmek de işyeri hekimlerinin öncelikli görevidir. Bu görevi iş güvenliği uzmanı ve risk değerlendirmesi ekibi ile beraber yürütmeleri gerekir ancak günümüzde isg sektöründe bu işi sadece iş güvenliği uzmanları yapmaktadır.

Doktor olarak bir diğer önemli görevleri de çalışanlar üzerinde sağlık gözetimi yapmak yani çalışanların sağlık durumlarını kontrol altında tutmak, düzenli olarak muayene etmektir.

Hijyen, ergonomi, temizlik gibi konularda eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yapmak da işyeri hekimlerinin asıl görevlerindendir.

 

İŞYERİ HEKİMİNDE NEDEN  YARDIMCI OSGB


  • Dokümantasyonumuz o kadar geniştir ki, daha önce hiç işyeri hekimliği yapmamış bir doktor bile Yardımcı OSGB dokümantasyonu sayesinde kolaylıkla işyeri hekimliği yapabilir
  • Koordinatörlerimiz yılda en az 2 kere işyerlerini ziyaret ederek, iş sağlığı denetimleri yapar.
  • Düzenli olarak yaptığımız ve dışarıdan gelen eğitmenlerin verdiği eğitimlerle doktorlarımız sürekli olarak yeni gelişmeler hakkında bilgi edinir ve gerekirse bunları hizmet verdikleri şirketlerde uygular.

 

İŞYERİ HEKİMİ ÇALIŞMA SÜRESİ

İşyeri hekimi çalışma süresi, işyerinizin çalışan sayısı ve teklike sınıfıyla belirlenir. Buna göre:

  • Az Tehlikeli Sınıf: kişi başı 5 dakika
  • Tehlikeli Sınıf: kişi başı 10 dakika
  • Çok Tehlikeli Sınıf: kişi başı 15 dakika

Gözünüz arkada kalmasın istiyorsanız, Sizde Türkiye’nin en başarılı OSGB’siyle çalışın.