OSGB

OSGB HİZMET AĞIMIZ

Tüm İstanbul’a hizmet veriyoruz

OSGB Nedir?

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB), İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri yönetmeliği ile tanımlanmış; en son yasal düzenlemelere göre 1 işçinin dahi çalıştığı sanayiden sayılan ve sayılmayan her türlü iş yerine; iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlayan kuruluşlardır.

OSGB Nasıl Kurulur ?

OSGB kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan en az bir İşyeri hekimi, İş güvenliği uzmanı ve Diğer sağlık personeli istihdamı zorunludur.

Mekan şartları olarak işyeri hekimi tarafından kullanılmak üzere en az 10 metrekarelik bir muayene odası, 15 metrekarelik ilkyardım ve acil müdahale, 10 metrekarelik iş güvenliği uzmanı odaları ile 12 metrekarelik bekleme yeri, uygun büyüklükte arşiv odası ve en az bir tuvalet ve lavabodan oluşur.

OSGB firmaları sadece kuruldukları il ve komşu illerde hizmet verebilirler.

OSGB’ler yetki belgesi almak amacıyla e-devlet sistemi üzerinden başvuru yaparlar. Gerekli belgeler incelenip uygun bulunması durumunda ÇSGB tarafından yetki belgesi verilir.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Görevleri Nelerdir ?

OSGB’ler, hizmet verdikleri işyerinde işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülüklerini yerine getirmekle görevlidir. Ancak bu hizmetleri osgb’nin yerine getiriyor olması işverenlerin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

İşverenin isg konusundaki yükümlülükleri çalışanları risklerden koruma, acil durumlar, sağlık gözetimi, eğitim ve çalışanların bilgilendirilmesi gibi temel başlıklardır. OSGB’ler, kendi iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri ile bu hizmetleri yürütürler.

İşverenler İş sağlığı ve güvenliği mevzuat güncellemelerini takip etmek zorunda kalmazlar, OSGB bu takibi işveren adına yapmakla yükümlüdür. İşleyişte farklılık yaratan tüm değişiklikleri işverene raporlar ve işverenin gerekli değişiklikleri gerçekleştirmesi için önerilerde bulunur.

hakkimizda-banner

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yetki Belgesi

Yardımcı OSGB Firmamız 2014 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından 1407 Belge Numarası ile Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) olarak yetkilendirilmiştir.

Gözünüz arkada kalmasın istiyorsanız, Sizde Türkiye’nin en başarılı OSGB’siyle çalışın.