6 Aralık 2017

İş Kazası Videoları

İş güvenliği ne kadar önemli bu videolarda çok net görmekteyiz korkunç kazalar aniden çıkıveriyor karşımıza kimi kırıkla atlatılıyor kiminde ise ölümle sonuçlanıyor iş güvenliği daima önemlidir!
28 Kasım 2017

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Yüksekte Güvenli Çalışma Temel Eğitimi Çalışma alanı sınırlı olan yerlerde, yüksekte çalışma işi yapacak kişilere genel bilgi sağlamak amacı ile düzenlenen temel eğitimlerdir. Çalışma ortamındaki yüksekte çalışma riskleri, alınacak […]
28 Kasım 2017

Yardımcı Personel Sağlık İstihdamı

Yardımcı sağlık personelinin görevleri MADDE 19 – (1) Diğer sağlık personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir: a)İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekiminin […]
28 Kasım 2017

Temel Yangın Eğitimi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 8. Maddesinin B bendi,“İşverenin ilk yardım, yangınla […]
28 Kasım 2017

Risk Analizi Değerlendirme

29 Aralık 2012’de yayınlanan 28512 sayılı” İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi , yönetmeliği” gereğince; İŞSAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak […]
28 Kasım 2017

OSGB Yönetmeliği

OSGB YÖNETMELİĞİ NEDİR? İSG dünyasında genel olarak OSGB Yönetmeliği olarak bilenen “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği” bir işverenlerin ve osgb’lerin isg görev ve sorumluluk kapsamlarını […]
28 Kasım 2017

İşyeri Hekimliği Hizmeti

4857 SAYILI İŞ KANUNU MADDE 81. e göre; sürekli olarak en az elli işçi çalıştıran işyerlerinde Sosyal Sigortalar Kurumunca sağlanan tedavi hizmetleri dışında kalan işçilerin, sağlık […]
28 Kasım 2017

İşyeri Güvenliği Uzmanı Ne Yapar?

İş güvenliği uzmanı ‘ 29 Aralık 2012 ve 28512 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’ uyarınca faaliyetlerini yürütmektedir. 29 Aralık 2012’de yayınlanan 28512 sayılı” İş […]
28 Kasım 2017

İş Kazalarında İhmal

İş Kazası Nedir? İş kazası; işyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydan gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hale getiren olaydır. […]
28 Kasım 2017

İş Hukuku Danışmanlığı

Yenilenen 6331 sayılı iş yasası, temel prensipleri bakımından çok önemli özellikleri de beraberinde iş hayatına getirmiştir. İşçilere “iş güvencesi” sağlanması, çalışma şekillerinin –verimliliğin kollandığı- farklı modellerle […]
27 Kasım 2017

İş Güvenliği Eğitimleri

6331 Sayılı kanun kapsamında çalışanları İş Sağlığı ve Güvenliği konularında bilgilendirerek, bu alandaki hataları minimuma indirmek ve daha güvenli bir çalışma ortamı sağlamaktır. Eğitim İçeriği: İş […]
27 Kasım 2017

İSG Kanununda Değişiklik

01.07.2017 Tarihli Torba Kanunda İSG’yi İlgilendiren Değişiklikler 1 Temmuz tarihinde “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” […]
27 Kasım 2017

Acil Durum Planı

19 Aralık 2007 tarihinde 26735 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” işletmelerin acil durum ekiplerini oluşturularak bunlara eğitim ve uygulamalı tatbikat yapmalarını öngörmektedir. […]
27 Kasım 2017

Sağlık Personelinde Yardımcı OSGB’nin Farkı

Sağlık personelinin yasal olarak yapabilecekleri sınırlı, bu yüzden sağlık personellerimizi, sürekli olarak işyeri hekimine iş sağlığı alanında destek olacak şekilde eğitiyoruz. İSG Portal yazılımını kullanarak işe giriş […]
27 Kasım 2017

İşyeri Hekiminde Farkımız

Dokümantasyonumuz o kadar geniştir ki, daha önce hiç işyeri hekimliği yapmamış bir doktor bile Yardımcı OSGB dokümantasyonu sayesinde kolaylıkla işyeri hekimliği yapabilir İşyeri hekimlerimiz yaptıkları bütün […]
22 Kasım 2017

İş Güvenliği Uzmanında Farkımız

Kendi yazılımı olduğunu söyleyen çok OSGB ile karşılaşabilirsiniz. Ancak yazılımı kendi içindeki ekiple yazan ve müşterilerinin isteklerini anında yazılıma aktarabilecek tek firma Yardımcı  OSGB’dir. Bütün uzmanlarımız […]

Gözünüz arkada kalmasın istiyorsanız, Sizde Türkiye’nin en başarılı OSGB’siyle çalışın.