İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

İş güvenliği uzmanı kime denir?


İş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinde görevlendirilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belgelendirilmiş mühendis, mimar veya teknik elemana denir.

 

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETİ GÖREVLERİ


İş güvenliği uzmanı ‘ 29 Aralık 2012 ve 28512 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’ uyarınca faaliyetlerini yürütmektedir.

İş güvenliği uzmanının yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:

(1) İş güvenliği uzmanları, görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.
(2) İş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.
(3) Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen iş güvenliği uzmanının yetki belgesinin geçerliliği altı ay süreyle askıya alınır.

4- İş güvenliği uzmanı, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri ile görevlerini yerine getirirken yapmış olduğu faaliyetler ile işyeri hekimi ile birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazar.

 

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ÇALIŞMA SÜRESİ


İşyerinizin alması gerek iş güvenliği uzmanının süresi işyerinin güncel çalışan sayısıyla

ve işyerinizin teklike sınıfıyla belirlenir. Buna göre:

 • Az Tehlikeli Sınıf: kişi başı 10 dakika
 • Tehlikeli Sınıf: kişi başı 20 dakika
 • Çok Tehlikeli Sınıf: kişi başı 40 dakika

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI NE TÜR İŞYERLERİNDE GÖREVLENDİRİLİRLER?


 • (A) sınıfı belgeye sahip olanlar;bütün tehlike sınıflarında yer alan iş yerlerinde;
  • (B) sınıfı belgeye sahip olanlar; tehlikeli veya az tehlikeli sınıflarda yer alan iş yerlerinde,
   (C) sınıfı belgeye sahip olanlar; sadece az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde görev yaparlar
  Ancak, 1 Temmuz 2017 tarihine kadar C Sınıfı Uzmanlar, Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde de, 1 Temmuz 2018 tarihine kadar B sınıfı Uzmanlar, Çok Tehlikeli Sınıftaki işyerlerinde de görev yapabilecektir.

 

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ EĞİTİMLERİ NASIL OLACAKTIR ?


 • Bakanlıkça belirlenecek eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşur. Eğitim süreleri, teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olamaz. Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir. Uygulamalı eğitimler ise; iş güvenliği uzmanı bulunan bir işyerinde yapılır.

Bütün uzmanlarımız 1979’ten beri iş güvenliği sektörünün içinde olan kurucumuz A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Hüseyin Avni Yardımcı tarafından eğitilmektedir.

Gözünüz arkada kalmasın istiyorsanız, Sizde Türkiye’nin en başarılı OSGB’siyle çalışın.