Sıkça Sorulan Sorular

1) İSG Kanunu Kimleri İlgilendiriyor?

Aşağıda belirtilen faaliyetler ve kişiler dışındaki tüm işyerleri bu kanun kapsamındadır

  • Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri.
  • Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri.
  • Ev hizmetleri.
  • Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar.
  • Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri.
2) İşyerlerinin Tehlike Sınıflandırılması Nasıl Yapılıyor?

Yeni kanunla birlikte işyerleri; çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli olarak üç sınıfa ayrılmış durumda. Çok tehlikeli işyerlerinde (A) sınıfı, tehlikeli işyerlerinde (B) sınıfı, az tehlikeli işyerlerinde (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı çalıştırılacak. Ayrıca tüm işyerlerinde işyeri hekimi istihdamı sağlanacak.

Şirketinizin tehlike sınıfını öğrenmek için: İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi

3) 50 Çalışan Sınırı Kalktı mı?

Evet. Artık çalışan sayısına bakılmaksızın tüm işyerleri iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi hizmeti almakla yükümlü olacak.

4) Ayda Kaç Saat İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti Almam Gerek? Bu Hizmeti Nasıl Alabilirim?

Aylık iş güvenliği uzmanı hizmeti almakla yükümlü olduğunuz süre çalışan sayınıza göre hesaplanmaktadır.

Bu hizmeti kendi bünyenizde bir iş güvenliği uzmanı çalıştırarak alabileceğiniz gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bu iş için yetkilendirilen YARDIMCI  OSGB gibi ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden de alabilirsiniz.

5) Mesleki Eğitim Zorunlu mu?

Yeni kanunla, mesleki eğitimi olmayan kişiler işyerlerinde çalıştırılamayacak.

6) Kanuna Uyulmadığı Takdirde Yaptırımları Nasıl Olacaktır?

İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmadığı takdirde, cezalar şirketin çalışan sayısına göre değişecek. Ayrıca, işyerlerinin bir kısmı veya tamamının faaliyeti durdurulacak.

İş Sağlığı ve Güvenliğini Kanunu’nun Cezai Yaptırımları linkinden yasanın getirdiği yükümlülüklere uyulmadığı takdirde uygulanacak cezaları bulabilirsiniz.

Sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

7) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Tüm Şirketlerde Oluşturulacak mı?

50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı tüm işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulacaktır.

8) Çalışan Temsilcisi Tüm İşyerlerinde Bulunacak mı?

İşveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla birini seçecektir.

9) Yasanın orjinal metnine nereden ulaşabilirim?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini Kanunu’nu buradan indirebilirsiniz: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Buradan  ulaşabilirsiniz.

Gözünüz arkada kalmasın istiyorsanız, Sizde Türkiye’nin en başarılı OSGB’siyle çalışın.