Diğer Sağlık Personeli

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ KİMDİR ?


Diğer sağlık personeli, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde işyeri hekimine destek olarak çalışanların sağlık işlerini yürüten kişidir. Diğer sağlık personeli, yönetmelikte geçen adı olup işyeri hemşiresi olarak da tanımlanır.

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ NASIL OLUNUR ?


Diğer Sağlık Personeli yani İşyeri Hemşiresi olma şartları İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte belirtilmiştir.

Diğer sağlık personeli olabilmek için öncelikle diğer sağlık personeli eğitimi sertifika programına katılıp başarı ile bitirmek gereklidir. Bu eğitime katılabilmek için hemşire, Çevre Sağlığı Teknisyeni, Acil Tıp Teknisyeni veya Sağlık Memuru olmak şarttır.

Diğer sağlık personeli eğitimini veren kurumlar ve kurslar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarıdır.

Diğer sağlık personeli eğitimi tamamlayan ve eğitim sonunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak diğer sağlık personeli sınavında başarılı olanlara Çalışma Bakanlığı tarafından İşyeri Hemşireliği yani Diğer Sağlık Personeli belgesi verilmektedir.

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ NE İŞ YAPAR?


Diğer sağlık personeli işyerlerinde mutlaka işyeri hekimi ile beraber çalışır. Çalışanların işe giriş veya periyodik sağlık muayeneleri yapılırken işyeri hekimine yardımcı olurlar.

Diğer sağlık personeli genel olarak işyeri hekiminin vakit ayıramadığı evrak takibi ve dokümantasyon faaliyetlerini takip ederler. Çalışanların muayene ve gerekiyorsa aşı tarihlerini, iş sağlığı ve hijyen ile ilgili eğitimlerini takip ederler.

İşyeri hekiminin yaptığı bilgilendirme ve eğitim çalışmalarında eğitim dokümanları ve diğer işlemleri yürütürler.

İşyerinde bulunan revir veya ilkyardım odasının temizliği ve düzenini takip eder, kullanılan malzemelerin bakım ve temizliğini yaparlar. Ayrıca eksilen malzemelerin tedarik edilmesine de yardımcı olurlar.

Gözünüz arkada kalmasın istiyorsanız, Sizde Türkiye’nin en başarılı OSGB’siyle çalışın.